1. Rekenen aan de aarde

Introductie

Bij het vak aardrijkskunde wordt de aarde bestudeerd. De aarde is een bol. Om te bepalen waar je je op deze bol bevindt zijn denkbeeldige lijnen over de aarde getrokken, breedtecirkels en lengtecirkels. Iedere plek op aarde heeft een eigen breedte en lengte. Met deze breedte en lengte kun je dus precies aangeven waar je bent. Bij het werken met breedte- en lengtecirkels komt ook wat rekenwerk kijken.

Voorkennis

Het bepalen van de positie op een bol is voor de meeste leerlingen in klas 1 nieuw. Dit is bij wiskunde nog niet aan bod gekomen. Er ligt hier dus een duidelijke taak voor de aardrijkskundedocent.
Veel leerlingen weten al wel dat een cirkel kan worden onderverdeeld in 360 graden. Grafieken zoals in opdracht 7 moeten worden gemaakt, worden in beperkte mate bij wiskunde gemaakt in klas 1.


Links waarnaar wordt verwezen in de opdrachten:

Opdracht 6:
https://schooltv.nl/video/dag-en-nacht-waarom-is-het-s-winters-langer-donker/


Download hier de opdrachten en antwoorden: