2. Rekenen met kaarten

Introductie

Bij aardrijkskunde werk je met allerlei soorten kaarten, gewone papieren kaarten, maar steeds meer ook met digitale kaarten. Bij het gebruik van vrijwel alle soorten kaarten moet je wel wat rekenen. Zo zijn kaarten gemaakt op schaal. Een afstand die je op een kaart meet, moet je dus met behulp van de schaal omrekenen, wil je de werkelijke afstand weten.

Voorkennis

Bij wiskunde wordt in klas 1 gewerkt met een coördinatensysteem dat uitgaat van een (wiskundig) assenstelsel. Het is handig, maar beslist niet noodzakelijk voor deze opdrachten, als leerlingen hier al mee kunnen werken.
Het is ook handig, maar wederom niet noodzakelijk, als leerlingen al enigszins kunnen rekenen met verhoudingen. Dit gebeurt bij wiskunde in de brugklas met behulp van verhoudingstabellen. Ook op de basisschool is hier vaak al wat aandacht voor.


Links waarnaar wordt verwezen in de opdrachten:

Opdracht 2:
http://www.afstandmeten.nl/
Opdracht 4:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20080701_wiskundevdprof07


Download hier de opdrachten en antwoorden: