3. Rekenen aan bevolkingscijfers

Introductie

Het aantal mensen in een gebied is niet steeds gelijk. De bevolkingsomvang verandert voortdurend. Er worden kinderen geboren en er gaan mensen dood. Ook kunnen mensen uit een gebied vertrekken en anderen kunnen zich er juist vestigen. De veranderingen gaan meestal langzaam maar kunnen na verloop van een aantal jaren wel erg groot zijn. Zo telde de wereldbevolking in 1950 ongeveer 2,5 miljard mensen. In 2003 was het aantal mensen gegroeid tot ongeveer 6,3 miljard. En de verwachting is dat we rond 2050 de wereld zullen delen met bijna 9 miljard mensen. De bevolkingsomvang zal niet overal in gelijke mate veranderen. Zo groeit de bevolking van de meeste Afrikaanse landen erg snel, terwijl in bijvoorbeeld Rusland de bevolking afneemt. De bevolking van Nederland groeit, net als die van de meeste landen in West-Europa, maar erg langzaam. Toch is dit niet altijd zo geweest! Ook de samenstelling van de bevolking kan veranderen. Zo zijn er nu in Nederland veel ouderen, terwijl er zo’n 50 jaar geleden juist veel jongeren waren. De samenstelling van de bevolking van een land verandert natuurlijk ook als er mensen uit andere landen komen wonen.
Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd.

Voorkennis

Het is erg handig als leerlingen al een beetje vaardig zijn met het rekenen in procenten. Het rekenen in promillen lijkt hier erg op. Voor het uitrekenen van bijvoorbeeld de demografische druk is het handig als er al eens met formules is gewerkt.


Links waarnaar wordt verwezen in de opdrachten:

Opdracht 5:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/piramide-fx.htm


Download hier de opdrachten en antwoorden: